Personlig Sangservice

Til andre anledninger

 Det finnes veldig mange anledninger det vil passe med en sang, og jeg har skrevet sanger til de fleste, i tillegg til de du finner eksempler på. Jeg nevner:

Barnedåp/Barnevelsignelse/Navnedag

Takkesanger

Velkomstsanger

Fra barn når foreldrene gifter seg

Spesielle høytider

Innvielse av hus/hytter m.m.

Begravelse

med mye mer !

Ja, og egentlig alt hva du kan tenke deg.

Vær ikke redd for å spørre på 

telefon 95 08 82 59