Knut's dikt

"I all slags vr"

Utdrag fra mine diktsamlinger

Rundt husene heime

I storm og stille

Soldat uten lyst

elska det er leva

Dikt i ei vond tid