Personlig Sangservice

Mens du venter

Når du har sendt inn opplysningene til meg er det bare å vente. Straks jeg får dem blir alt sammen registrert i mitt system, og oppdraget blir prioritert etter fristen som du har satt opp.  Når jeg så tar for meg ditt oppdrag leser jeg først både 2 og 3 ganger igjennom det du har skrevet for å bli kjent med personen du beskriver.  Er det noe jeg lurer på ringer jeg deg og får avklart det.  Så velger jeg en melodi eller bruker den du har foreslått hvis jeg finner at den passer.  Når alt dette er klart, kaffekoppen er på plass og inspirasjonen er der, begynner jeg å skrive.

Når jeg så har et utkast ferdig, ringer jeg deg for å lese den opp for deg.  Eller, har du e-post kan jeg gjerne sende den over til deg slik at du kan lese den i fred og ro.  Har du kommentarer eller rettelser gjør vi det der og da, eller jeg får litt tid på meg.  Til slutt blir sangen sendt deg i god tid før jubileet, pent nedskrevet på et ark, klar til kopiering og sammen med et brev og en faktura.

Først når DU er fornøyd er jeg fornøyd !