(Fylles ut av Personlig SangService)

 

 Kode:                                         Ferdig:                       Betalt:                         Levert:                        via            

 Personlig SangService  -  Avtale om tekst(Skjemaet må fylles ut så nøye som mulig og returneres snarest til

 Tlf.: 61 19 34 33    Mobil: 95 08 82 59   *     www.personligsangservice.org   ***          Personlig SangService, Simensbakken 22, 2830 Raufoss).

 

 

 Bestillers navn: ____________________________________________ Tlf.priv: _______________ Annen telefon: ___________________

 

 Adresse:  ____________________________________________________ Sted: __________________________________________________

 

 Hva skal feires: _________________________________________________  Dato når: ________________  Leveringsfrist:________________ 

                                              

 Sang fra:  ___________________________________________  som har følgende forhold til jubilanten(e): _____________________________

                                                                

 Ønsket melodi: _______________________________________________ Hvis du ikke har et forslag, skriv da bare «lett», «frisk», «rolig», osv.

 

 Litt om jubilanten(e).

 

 Navn          : _____________________________________________   Født år    : ________________  Født hvor: ________________________

 

 Hobbyer     : _________________________________________________________________________________________________________

 

 Egenskaper: _________________________________________________________________________________________________________

 

 Særtrekk    : _________________________________________________________________________________________________________

 

 Annet         : _________________________________________________________________________________________________________

 

 

 Nedenfor kan du gi en beskrivelse, liv og levnet, artige episoder og ting du gjerne vil ha med:

 __________________________________________________________________________________________________________________

 

 __________________________________________________________________________________________________________________

 

 __________________________________________________________________________________________________________________

 

 __________________________________________________________________________________________________________________

 

 __________________________________________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

Det anbefales å fatte seg i korthet, men skriv gjerne mer på en annen side.

 

NB: Skjemaet må være oss i hende senest 14 dager før leveringsfristen.